Go Back

Internationellt i praktiken

Hur internationellt kan ett företag vara om huvudkontoret ligger i Stuttgart och de flesta i den högsta ledningen är tyskar? Daimler Financial Services vill se sig som ett internationellt företag och påpekar att det har filialer i 40 länder – men hur stor är mångfalden inom företaget egentligen?

Ewald, Schubert, Wohlfart, Lehr – de flesta cheferna på DFS har tyska namn. Men en närmare titt visar att DFS inte är så typiskt tyskt som man kan tro. Ett exempel på det är Yvonne Rosslenbroich, vars familj ständigt flyttade under hennes barndom. Efter att ha skaffat sig yrkeserfarenhet utomlands i Spanien, Argentina och Mexiko är hon nu Managing Director Financial Services i Spanien. Även vd:n för DFS i Indien låter mycket mer tysk än han egentligen är: Friedrich Weick är född i USA, växte bodde i England som liten, gick i skolan i Mexiko och talar sex språk. Denna globetrotter flyttade till Tyskland under några år för att studera på ett tyskt universitet. Och det är bara två exempel. De flesta i DFS ledning har tillbringat stora delar av sina karriärer på olika platser i andra länder än Tyskland. En viktig strategisk komponent i DFS plan för personalutveckling är trots allt att framför allt chefer och finansansvariga, får rotera mellan poster i olika delar av världen för att de ska få erfarenhet av olika kulturer.

Det är bara ungefär hälften av de 1 000 personer som har chefsbefattningar hos DFS som är tyska medborgare. Övriga nästan 500 kommer från många olika delar av världen. Dessutom är hela arbetsstyrkan ett levande bevis på DFS strävan efter mångfald. Sammanlagt 74 olika nationaliteter är representerade hos företaget. Bara bland de nästan 3 000 anställda hos DFS i Tyskland finns 52 olika nationaliteter. Den största gruppen efter tyskar och amerikaner kommer från Kina, Storbritannien och Brasilien. En analys som genomfördes av konsultföretaget McKinsey visar att internationalitet i allt högre grad blir en viktig princip för tyska företag generellt. Mellan 2000 och 2010 ökade antalet icke-tyskar i styrelserna för Tysklands 30 största företag från under 15 procent till nästan 30 procent. Även antalet och bakgrunderna för olika ledande personer hos DFS ger en klar blid. DFS tyska rötter är utan tvekan synliga, men den mångkulturella arbetsstyrkan visar att mångfald är en självklar del av hela företagets dagliga verksamhet. Sammanfattningsvis är det en förutsättning för framgång för ett företag som DFS, som är representerat i 40 länder, att medarbetarnas kulturella bakgrund är lika brokig som kundernas.

Cookie

Daimler använder cookies för att registrera vad besökarna föredrar så att vi kan optimera webbplatsdesignen. Cookies är små filer som lagras på din dators hårddisk. De underlättar navigering och gör en webbplats mer användarvänlig. Med hjälp av cookies kan vi också se vilka avsnitt på vår webbplats som är mest populära. Den kunskapen kan vi använda för att förbättra vår service genom att erbjuda innehåll som passar dina behov bättre. Cookies kan användas för att avgöra om det har förekommit kontakt mellan oss och din dator tidigare. Det är bara cookien på din dator som identifieras. Ifall du har samtyckt till det kan personuppgifter sparas i cookies. Uppgifterna kan till exempel användas för att göra din onlineåtkomst säker så att du inte behöver skriva in användar-ID och lösenord igen.

Du kan besöka vår webbplats även om du inte accepterar cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan förhindra att cookies lagras på din hårddisk genom att ställa in det i din webbläsare. Exakt hur du gör det beskrivs i manualen till webbläsaren. Du kan när som helst radera cookies som redan finns lagrade på hårddisken. Om du väljer att inte acceptera cookies kan det hända att tillgängligheten till tjänster via vår webbplats blir sämre.

Daimler använder Omniture-produkterna från Adobe (Omniture SiteCatalyst, Omniture DataWarehouse, Omniture Discover und Omniture SearchCenter) för statistik. Om du inte vill att Daimler samlar in och analyserar statistiska data när du besöker vår webbplats kan du när som helst välja bort det med ett nej-krav (opt-out).

För att tekniskt förhindra insamlingen och analysen av data måste du installera en opt-out-cookie i din webbläsare. Denna cookie anger bara det du har sagt nej till. Observera att en opt-out-cookie av tekniska skäl bara påverkar den webbläsare du har installerat den i. Om du raderar cookien i webbläsaren eller använder en annan dator/enhet eller webbläsare måste du göra om proceduren för den.