Go Back

Ledande på ledarskap

Vad innebär ledarskap för våra kollegor på Daimler Financial Services – och hur ser ett riktigt bra ledarskap ut? Våra ledare talar om en kultur som bygger på tillit och egenmakt.

 

Ilka Fürstenberger, Managing Director i Spanien

”Ledarskap måste främjas, delas och spridas mellan olika befattningar i företaget för att skapa en grund för de enskilda medarbetarnas kreativitet, frihet och egenmakt. Framgång kräver både formella och informella ledare.”

Foto: Ilka Fürstenberger
Foto: Ilka Fürstenberger

 

Xiaolei Lu, Vice President Business Controls för Afrika och Stillahavsasien

”Min tro är att både förmågan att leda och viljan att bli ledd börjar med att skapa tillit, oavsett vem du är och vilken kulturell bakgrund du har”.

Foto: Xiaolei Lu
Foto: Xiaolei Lu

 

Hilke Janßen, Managing Director i Malaysia

”Jag ställer direkta frågor till medlemmarna i mitt team om deras åsikter och ber de tala om ifall något behöver förändras eller förbättras, även om vissa av dem kanske kommer från kulturer där det inte är brukligt att göra så.”

Foto: Hilke Janßen
Foto: Hilke Janßen

 

Marcus Spickermann, Head of Business Development – Ride for Hire

”Mitt motto är: Definiera varje persons ansvarsområde mycket tydligt och ge alla så mycket personligt ansvar som möjligt inom sitt område.”

Foto: Marcus Spickermann
Foto: Marcus Spickermann

 

Dagmar Stelter, Director Risk Review

”Ett bra team kan uppnå mycket. Men om det är något du inte vet ska du bara fråga. Det är det som utmärker DFS och Mercedes-Benz Bank.”

Foto: Dagmar Stelter
Foto: Dagmar Stelter

 

Tayfun Ones, Managing Director för MBFS i Rumänien

”Jag tror att jag nästan är som en far för mitt team. Min högsta prioritet är att skapa ömsesidigt förtroende.”

Foto: Tayfun Ones
Foto: Tayfun Ones

 

Mei Fu, Direktör för NextGen i Kina

”Ledare tvingar inte andra att följa dem genom att utnyttja sin makt eller ge order. De tar dem med sig. Ledare får lojalitet från andra genom att handla ärligt och rättvist.”

Foto: Mei Fu
Foto: Mei Fu

 

Björn Avemark, Director of Business Development & Strategy vid FS i Kina

”Jag tror att öppenhet med äkta känslor och sårbarhet leder till hållbara relationer som ligger till grund för team där man står varandra nära och litar på varandra över kulturella gränser.”

Foto: Björn Avemark
Foto: Björn Avemark

Cookie

Daimler använder cookies för att registrera vad besökarna föredrar så att vi kan optimera webbplatsdesignen. Cookies är små filer som lagras på din dators hårddisk. De underlättar navigering och gör en webbplats mer användarvänlig. Med hjälp av cookies kan vi också se vilka avsnitt på vår webbplats som är mest populära. Den kunskapen kan vi använda för att förbättra vår service genom att erbjuda innehåll som passar dina behov bättre. Cookies kan användas för att avgöra om det har förekommit kontakt mellan oss och din dator tidigare. Det är bara cookien på din dator som identifieras. Ifall du har samtyckt till det kan personuppgifter sparas i cookies. Uppgifterna kan till exempel användas för att göra din onlineåtkomst säker så att du inte behöver skriva in användar-ID och lösenord igen.

Du kan besöka vår webbplats även om du inte accepterar cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan förhindra att cookies lagras på din hårddisk genom att ställa in det i din webbläsare. Exakt hur du gör det beskrivs i manualen till webbläsaren. Du kan när som helst radera cookies som redan finns lagrade på hårddisken. Om du väljer att inte acceptera cookies kan det hända att tillgängligheten till tjänster via vår webbplats blir sämre.

Daimler använder Omniture-produkterna från Adobe (Omniture SiteCatalyst, Omniture DataWarehouse, Omniture Discover und Omniture SearchCenter) för statistik. Om du inte vill att Daimler samlar in och analyserar statistiska data när du besöker vår webbplats kan du när som helst välja bort det med ett nej-krav (opt-out).

För att tekniskt förhindra insamlingen och analysen av data måste du installera en opt-out-cookie i din webbläsare. Denna cookie anger bara det du har sagt nej till. Observera att en opt-out-cookie av tekniska skäl bara påverkar den webbläsare du har installerat den i. Om du raderar cookien i webbläsaren eller använder en annan dator/enhet eller webbläsare måste du göra om proceduren för den.