Go Back

Vi är en av Världens bästa arbetsplatser.

gptw_list_logo_cmyk

Den 26 oktober, 2016 gick till Daimler Financial Services historia. Då annonserades GPTW listan över de 25 bästa globala arbetsplatserna och vi kammade hem 5.e platsen! Detta firades i hela världen och vi kan nu fortsätta vårt arbete med att skapa en god och positiv arbetsplats för alla våra medarbetare.

Hur är det att jobba hos Mercedes-Benz Finans? mbf-us-employer-branding-broschure-2016

 

 

Vi har länge vetat det, men nu är det officiellt: Daimler Financial Services är den nästbästa arbetsplatsen i Europa 2016!

Great Place to Work Institutet tilldelar Daimler Financial Services en 2: a plats i årets tävling. Framgången bygger på de goda resultaten de europeiska enheterna har uppnått. Nr.2 utav 2250 – låter inte så illa, eller hur? Great Place to Work Institutet utsåg DFS den näst bästa multinationella arbetsplatsen över hela Europa under prisutdelningen i Dublin mitten av juni i år. Totalt var det 2.250 företag från 19 olika länder som deltog i tävlingen. År 2014, sist DFS deltog, kammade företaget hem 15: e plats på en listan över 25 företag.

Franz Reiner, chef för DFS Europa, delade hans tankar, hans stolthet och ett stort tack via ett videomeddelande till alla anställda i Europa. Klaus Entenmann, ordförande i Board of Management, är övertygad om att en bra atmosfär och bra resultat går ihop som bröd och smör ”. Om du vill ha nöjda kunder, måste du ha nöjda medarbetare” Och detta gäller alla enheter som de enskilda GPTW resultat av dessa länder visar.

Daimler Financial Services: Det första tyska företaget på listan över världens bästa multinationella arbetsgivare

2015 blev den tyska leverantören av finansieringstjänster inom fordonssektorn Daimler Financial Services det första företaget med huvudkontor i Tyskland som institutet Great Place to Work® tog med i sin lista över världens 25 bästa multinationella arbetsgivare. DFS tillhör företagsgruppen Daimler AG, har nästan 7 800 anställda och verksamhet i över 40 länder. 2015 vann DFS flera av de tävlingar som anordnas av Great Place to Work®, bland annat Bästa arbetsgivare i Europa 2014 och Världens bästa multinationella arbetsplats. Företaget grundades 1967 och har haft topplaceringar på listorna med Bästa arbetsgivare från Great Place to Work® sedan institutet började med sina benchmarkingundersökningar 2008. DFS identifierade också tidigt och arbetade aktivt med viktiga frågor som rättvisa och mångfald på arbetsplatsen.

I den här intervjun förklarar Klaus Entenmann, styrelseordförande för Daimler Financial Services AG, vad lovorden från Great Place to Work® betyder för företaget, vilken roll temat mångfald har hos DFS, i hur hög grad tradition och innovation påverkar företagets arbetsplatskultur och vilka framtida mål och projekt DFS planerar.

Daimler Financial Services är en av världens bästa arbetsgivare. Vi vill börja med att gratulera dig och företaget till det omdömet. Vad betyder betyget från institutet Great Place to Work® för er? Vad anser du att äran att komma med på listan har haft för effekt i och utanför företaget?

Detta erkännande har varit fantastiskt för oss. Att våra anställda är nöjda är en av de viktigaste strategiska faktorerna bakom vår framgång, och därför är vi mycket glada över att de har gett företaget ett så enastående bra betyg. Internt är det ett oerhört viktigt bidrag till vår företagskultur. För omgivningen har det gjort oss till en ännu mer attraktiv partner och potentiell arbetsgivare.

Great Place to Work® genomför sin medarbetarenkät på DFS på sammanlagt 27 språk i över 40 länder. Vilken roll spelar social och kulturell mångfald hos Daimler Financial Services, och vilken potential tror du att det ger er?

Mångfald är centralt för oss i många avseenden. Våra verksamheter är internationella och därmed har vi en heterogen kundbas och vill locka de mest kompetenta att börja jobba hos oss. Alla dessa aspekter kräver ett öppet sinne och att acceptera mångfald eftersom öppenhet, tolerans och ömsesidig respekt tillhör företagets kärnvärden. Om våra anställda kan vara sig själva på jobbet kan de prestera så bra som möjligt, och det gynnar våra kunder. Det innebär att varje anställd hos DFS kan bidra på sitt eget sätt.

Enligt din erfarenhet, i hur hög grad skiljer sig de aspekter anställda och sökande från olika kulturer fäster vikt vid när de väljer arbetsgivare?

Min djupa övertygelse är att varje människa vill bli behandlad rättvist. Och min erfarenhet är att i stort sett alla vill kunna bidra aktivt med sina idéer och göra ett bra jobb. Sist och inte minst vill människor bli accepterade som de är, med alla sina individuella kvaliteter. Men det är bara logiskt att det finns gradskillnader för hur önskemålen uttrycks. Tänk bara på hur olika betydelse hierarkin har i vissa länder i Asien jämfört med i vissa västländer.

Kan du ge oss några exempel på människor och ledarskapsåtgärder hos Daimler Financial Services som är exempel på principen ”tänk globalt, verka lokalt”?

Hela företaget fungerar faktiskt enligt den principen. Våra verksamheter är uppdelade på regioner som har stor handlingsfrihet. Det är enda sättet att motivera anställda att prestera så bra som möjligt. De övergripande målen fastställs på global nivå men uppnås på olika sätt på lokal nivå. Jag kan ge några exempel. För att främja värden som tillit och egenmakt inom företaget genomförde vi förra året ett världsomspännande seminarieprogram för över 1 000 chefer på alla nivåer. Huvudbudskapet bestämdes centralt men vi genomförde seminarierna på regional nivå med olika aktörer och olika fokuspunkter. Liksom målen överensstämde responsen från deltagarna på global nivå – och den var positiv.

Daimler Financial Services är en del av legendariska Daimler Group. Kan du berätta vilka områden av arbetsplatskulturen hos DFS som definieras av tradition och vilka som är mer innovationsorienterade?

Man skulle nästan kunna säga att vi kombinerar det bästa av två världar. Vi arbetar för världens starkaste bilmärke som har den rikaste traditionen. Samtidigt vill vi vara en pionjär, och det gäller att vara uppmärksam på nya trender och tekniker och anpassa sig till kundernas nya behov. På många marknader ligger Daimler Financial Services till exempel i framkant med användningen av digitala försäljningskanaler. I dagsläget genomför vi dessutom en revolution när det gäller urban rörlighet med vår plattform moovel och vår car2go-plattform för flexibel bildelning, och båda är en del av vår division. De flesta av våra anställda vet och förstår att om vi inte utvecklas kontinuerligt i dagens dynamiska värld blir vi kvar längs vägkanten. Därför uppmuntrar vi aktivt våra anställda att hitta nya vägar – och vi förlitar oss på en motsvarande positiv kultur där människor erkänner sina misstag och lär sig av dem. Hos DFS anser vi att människor har problem om de inte gör några misstag eftersom det innebär att de inte prövar nya saker tillräckligt ofta.

För några år sedan flyttade Daimler Financial Services sitt huvudkontor från Berlin till Stuttgart. En så omfattande flytt är ofta förknippad med att de anställda blir mindre nöjda med arbetet och att deras lojalitet med företaget minskar. Vilka särskilda åtgärder har ni använt för att hålla uppe medarbetarnas tillfredsställelse med jobbet och lojalitet med företaget?

Det är uppenbart att ett företag inte får någon särskild uppskattning för sådana åtgärder. Och vi medger att det även hos oss förekom många diskussioner, ibland mycket upprörda, och att det påverkade de anställdas tillfredsställelse negativt. Ur mitt perspektiv finns det tre saker som är viktiga i sådana här fall: För det första måste man lägga fram skälen till den här typen av beslut för de anställda på ett övertygande sätt. I vårt fall var ett av skälen att det behövdes en starkare koppling till Daimlers fordonsdivisioner. För det andra får man inte bara överge anställda som påverkas av förändringen. Jag tror att vi i slutänden lyckades ta hand om de berörda. För det tredje måste man snabbt göra en nystart och återskapa motsvarande positiva stämning. När flytten till Stuttgart var klar ordnade vi till exempel en stor fest för våra anställda. Efter det hade vi intrycket att fler fann sig till rätta på sin nya arbetsplats. Generellt använde vi ett brett urval av kommunikationsåtgärder under och efter flytten för att göra våra anställda så delaktiga i processerna som möjligt. För att återskapa upplevelsen av tillit skapade vi en särskild förändringsgrupp som hanterade akuta frågor som de anställda oroade sig för.

Du har i många år arbetet på att skapa en arbetsplatskultur som bygger på tillit och entusiasm. Är det något ögonblick i ditt personliga liv och yrkesliv som har varit avgörande för att du från och med den tidpunkten ägnade dig åt det temat med större engagemang? Kan du i så fall berätta för oss om det?

Jag har alltid ansett att det är väldigt viktigt att tänka positivt. Mina föräldrar hade ett frukt- och grönsaksföretag i närheten av Stuttgart. Inom den branschen lär man sig tidigt att det lockar fler kunder om man är glad och vänlig. Ni kanske känner till det kinesiska talesättet ” Om du inte kan le, starta inte ett företag”. En annan vändpunkt var tiden jag tillbringade som chef för finansiering av kommersiella fordon i USA. När jag kom dit var företaget hårt pressat. Så vi sade till oss själva, ” Om vi klarar oss ur det här över huvud taget vill vi ha de bästa tjänsterna för de nöjdaste kunderna, de mest attraktiva jobben och en riktigt bra företagskultur”. Något sådant händer inte över en natt, men det hårda arbete som krävs lönar sig.

Vad är du mest stolt över i samband med er fina placering?

Som jag ser det är budskapet mycket tydligt: ”Avkastning på kulturell investering” finns. Vi var inte bara en av världens bästa arbetsgivare 2014. jag tror att vi dessutom att det är på väg att bli ett av de bästa åren i företagets historia. Det finns inget bättre bevis för att en verkligt god stämning på arbetsplatsen går hand i hand med enastående resultat.

Daimler Financial Services har redan funnits på Great Place to Work®-institutets lista över de bästa arbetsgivarna i sju år. Vilka mål och milstolpar har DFS satt upp för de kommande åren när det gäller arbetsplatskulturen? Och var tror du Daimler Financial Services kommer att befinna sig sju år från nu?

Att bevara en företagskultur är ungefär som att cykla: Om man slutar trampa ramlar man. Det är relativt enkelt att ta sig till toppen men svårt att hålla sig kvar där. Vi vill i vilket fall fortsätta vara S-klassarbetsgivare för våra anställda i framtiden.

Stort tack för en intressant intervju!

 

Originaltexten på tyska finns här:

http://www.greatplacetowork.de/aktuelles2/news/1164-daimler-financial-services-erster-deutscher-Konzern

Cookie

Daimler använder cookies för att registrera vad besökarna föredrar så att vi kan optimera webbplatsdesignen. Cookies är små filer som lagras på din dators hårddisk. De underlättar navigering och gör en webbplats mer användarvänlig. Med hjälp av cookies kan vi också se vilka avsnitt på vår webbplats som är mest populära. Den kunskapen kan vi använda för att förbättra vår service genom att erbjuda innehåll som passar dina behov bättre. Cookies kan användas för att avgöra om det har förekommit kontakt mellan oss och din dator tidigare. Det är bara cookien på din dator som identifieras. Ifall du har samtyckt till det kan personuppgifter sparas i cookies. Uppgifterna kan till exempel användas för att göra din onlineåtkomst säker så att du inte behöver skriva in användar-ID och lösenord igen.

Du kan besöka vår webbplats även om du inte accepterar cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan förhindra att cookies lagras på din hårddisk genom att ställa in det i din webbläsare. Exakt hur du gör det beskrivs i manualen till webbläsaren. Du kan när som helst radera cookies som redan finns lagrade på hårddisken. Om du väljer att inte acceptera cookies kan det hända att tillgängligheten till tjänster via vår webbplats blir sämre.

Daimler använder Omniture-produkterna från Adobe (Omniture SiteCatalyst, Omniture DataWarehouse, Omniture Discover und Omniture SearchCenter) för statistik. Om du inte vill att Daimler samlar in och analyserar statistiska data när du besöker vår webbplats kan du när som helst välja bort det med ett nej-krav (opt-out).

För att tekniskt förhindra insamlingen och analysen av data måste du installera en opt-out-cookie i din webbläsare. Denna cookie anger bara det du har sagt nej till. Observera att en opt-out-cookie av tekniska skäl bara påverkar den webbläsare du har installerat den i. Om du raderar cookien i webbläsaren eller använder en annan dator/enhet eller webbläsare måste du göra om proceduren för den.