Go Back

Vive la bouillabaisse!

I oktober 2015 stod Marseille värd för tredje European Diversity Dialog med temat Bygga broar. Kollegor från alla europeiska dotterföretag möttes för att diskutera hur deras team, avdelningar och Daimler Financial Services som helhet såväl kan främja som dra nytta av de olika dimensionerna av mångfald. Precis som i den berömda franska bouillabaissen (som uppfanns i Marseille) kan en blandning av många olika ingredienser ge ett enastående resultat. Och vem är mer lämplig att berätta hur viktig en sådan dialog är än deltagarna?

Gita Ramona Ghosh, Global Truck Insurance

”Mångfald hjälper oss sätta fokus på nya och sinsemellan olika kundgrupper och tillgodose deras behov på bästa sätt.”

Foto: Gita Ramona Ghosh
Foto: Gita Ramona Ghosh

Katharina Diem, HR Tyskland/Europa

”För mig var tredje European Diversity Dialog en verklig framgång. Det var fantastiskt inte bara att se passionen och motivationen till mångfald hos våra europeiska kollegor utan också att få möjlighet till ett öppet utbyte, dela bästa metoder och gemensamt spinna vidare på nya idéer.”

Foto: Katharina Diem
Foto: Katharina Diem

Elena Stefanova, Product Management

”Många olika röster ger kunskap om ett brett spektrum av erfarenheter, och det kan bidra till utvecklingen av nya produkter och metoder. En inkluderande arbetsstyrka med bred mångfald sammanför de olika perspektiv ett företag behöver som grund för sin innovationsstrategi. Med andra ord: mångfald främjar kreativitet.”

Foto: Elena Stefanova
Foto: Elena Stefanova

Mareike Engel, Manager Leadership Development

”Mångfald innebär att skapa en unik helhetsbild av olika pusselbitar där varje bit är viktig och värdefull. Vid European Diversity Dialog i Marseille kunde man verkligen känna energin och passionen! Vi gör det möjligt för människor att ta initiativ i olika länder, på olika avdelningar och inom olika team när det gäller alla aspekter av mångfald!”

Foto: Mareike Engel
Foto: Mareike Engel

Amira Khneisseh, IT Project Manager

”I dag är mångfald är ett av de viktigaste ämnena, inte bara på vårt företag utan i hela världen. Mångfald hjälper oss förstå olika kulturer och är bra för våra relationer. Därför var tredje European Diversity Dialogue i Marseille ett bra tillfälle för alla att utbyta idéer och tankar och att inspirera alla att omfamna mångfald.”

Foto: Amira Khneisseh
Foto: Amira Khneisseh

Cookie

Daimler använder cookies för att registrera vad besökarna föredrar så att vi kan optimera webbplatsdesignen. Cookies är små filer som lagras på din dators hårddisk. De underlättar navigering och gör en webbplats mer användarvänlig. Med hjälp av cookies kan vi också se vilka avsnitt på vår webbplats som är mest populära. Den kunskapen kan vi använda för att förbättra vår service genom att erbjuda innehåll som passar dina behov bättre. Cookies kan användas för att avgöra om det har förekommit kontakt mellan oss och din dator tidigare. Det är bara cookien på din dator som identifieras. Ifall du har samtyckt till det kan personuppgifter sparas i cookies. Uppgifterna kan till exempel användas för att göra din onlineåtkomst säker så att du inte behöver skriva in användar-ID och lösenord igen.

Du kan besöka vår webbplats även om du inte accepterar cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan förhindra att cookies lagras på din hårddisk genom att ställa in det i din webbläsare. Exakt hur du gör det beskrivs i manualen till webbläsaren. Du kan när som helst radera cookies som redan finns lagrade på hårddisken. Om du väljer att inte acceptera cookies kan det hända att tillgängligheten till tjänster via vår webbplats blir sämre.

Daimler använder Omniture-produkterna från Adobe (Omniture SiteCatalyst, Omniture DataWarehouse, Omniture Discover und Omniture SearchCenter) för statistik. Om du inte vill att Daimler samlar in och analyserar statistiska data när du besöker vår webbplats kan du när som helst välja bort det med ett nej-krav (opt-out).

För att tekniskt förhindra insamlingen och analysen av data måste du installera en opt-out-cookie i din webbläsare. Denna cookie anger bara det du har sagt nej till. Observera att en opt-out-cookie av tekniska skäl bara påverkar den webbläsare du har installerat den i. Om du raderar cookien i webbläsaren eller använder en annan dator/enhet eller webbläsare måste du göra om proceduren för den.